Novamat prodaja i proizvodnja ventola
Grijači za IBC
B T V

Samoregulirajući grijaći kabel za zaštitu od smrzavanja. Također pogodan za održavanje temperature procesa do 65 °C.

Samoregulirajući grijaći kablovi iz serije Raychem BTV prvenstveno se koriste za zaštitu od smrzavanja na cijevima i spremnicima, ali su također prikladne za održavanje procesnih temperatura do 65°C.

Dostupni su u dva različita materijala vanjskog plašta: Poliolefinska varijanta (-CR) prikladna je za područja gdje kabel dolazi u dodir samo sa slabim anorganskim otopinama. Verzija fluoropolimera (-CT) karakterizirana je općenito visokom otpornošću na kemikalije.

Proizvodi su odobreni za uporabu u potencijalno eksplozivnim područjima u zonama 1, 2 (plin), 21 i 22 (prašina) i imaju temperaturnu klasu T6 u skladu s EN 60079-30-1, bez obzira na uvjete rada.

Tehnički podaci:
Zone:

Ex-zona, Zona 1, Zona 2 (plinovi ), Zone 2, Zone 22 (prašina)

Kemijska otpornost:

Poliolefin (-CR) za neagresivne medije, floropolimer (-CT) za agresivnu atmosferu

Napajanje:

230 V AC

Max. Temperatura:

65 °C (dugotrajno)

Max. Temperatura:

85 °C (kratkotrajno)

Temperaturna klasa:

T6

Minimalna temperatura za montažu:

-60°C

Scroll to Top