Novamat prodaja i proizvodnja ventola

Reference

2024. godina

Isporuka regulacijskih ventila sa AUMA pogonom Kotao 12 t/h 40 bar 400°C

PHB Automatizacija Projekt Latvija

2023. godina

Isporuka regulacijskih ventila sa pneumatskim pogonom za kotao 48 t/h 16 bara i 220 °C

Andritz Projekt Prahovo

Isporuka regulacijskih sa AUMA pognom za kotao 32 t/h 16 bara 230 °C

Andritz Projekt Hungrana

Isporuka regulacijskih leptir ventila sa AUMA pogonom DN600 PN16

SSL Projekt SSL

2022. godina

Isporuka regulacijskih ventila sa AUMA pogonom za kotao 70 t/h 18 bara i 240 °C

Đuro Đaković TEP Projekt NTK4

Isporuka regulacijskih ventila

Sherif group Projekt Sherif group

Isporuka zapornih ventila

Fuelbos Zenica Projekt Fuelbos Zenica

2021. godina

Isporuka zapornih ventila za kotao 24 t/h 65 bara 485 °C

Đuro Đaković TEP Projekt Francuska Gvajana

Isporuka reducir rashladne stanice RRS 90/10 bar 520°C 100t/h

HEP TE-TO Zagreb Projekt HEP

Isporuka glavnog parnog zasuna DN200 PN160

DS Smith Belišće Projekt DS Smith Belišće

2020. godina

Isporuka regulacijskih ventila sa AUMA pogonom za kotao 32 t/h 70 bara 475 C

Đuro Đaković TEP Projekt Brinje

Isporuka hladnjaka pare

Natron Hayat Maglaj Projekt Maglaj

Isporuka zapornih ventila za kotao 26 t/h 490 C i 65 bara

Đuro Đaković TEP Projekt Gospić

2019. godina

Isporuka regulacijske i zaporne armature za kotlovsko postrojenje (32t / h, 72 bar, 485 ° C)

Đuro Đaković TEP Projekt Karlovac

Hlađenje i redukcija pare ( 4t/h, )

Kolčevo Karton

Regulacijski ventili za prirodni plin

Đuro Đaković TEP Kostrenj INA

Zamijenjeni PERSTA zaporni ventili sa AUMA pogonima

TE-TO Osijek

2018. godina

Isporuka regulacijske i zaporne armature za kotlovsko postrojenje (25t/h,72 bar, 485°C)

Đuro Đaković TEP Projekt Slatina

Kuglasti ventili s pneumatskim pogonom

Pliva

Kuglasti i konusni ventili

Termo elektrana Tuzla

Isporuka zaporne armature za kotlovsko postrojenje (26t/h,72 bar, 485°C)

Đuro Đaković TEP Projekt Županj

2017. godina

Isporuka regulacijske i zaporne armature za kotlovsko postrojenje (25t/h,62 bar, 455°C)

Đuro Đaković TEP Projekt Đakovo

Isporučena zaporna i regulacijska armatura

Termo elektrana Tuzla

Kuglasti ventili s pneumatskim pogonom

Pliva

2016. godina

Isporuka reducir rashlane stanice za vlastitu potrošnju (60/12 barg , 450/280 °C , 20 t/h)

Natron-Hayat Maglaj

Projekt Stara Gradiška- isporuke regulacijske i zaporne armature za kotlovsko postrojenje (12 t/h 42 barg 410 °C)

TPK EPO Proizvodnja

Isporuka regulacijske i zaporne armature za kotlovsko postrojenje (28 t/h 75 barg  500 °C)

Đuro Đaković TEP Projekt Glina 2

2015. godina

Zamjena regulacijskih i ON OFF ventila za napajanje parnih kotlova (20 t/h, 25 barg 280 °C)

HEP TETO Osijek

Isporuka regulacijskih ventila na hladnjacima turbinskog ulja u TETO Osijek

ALSTOM Hrvatska

2014. godina

Isporuka regulacijske i zaporne armature za kotlovsko postrojenje (38t/h 62 barg 450 °C)

Đuro Đaković TEP Projekt DI Slavonija

Isporuka regulacijske i zaporne armature za kotlovsko postrojenje (12 t/h 40 barg i 400 °C)

TPK-EPO Proizvodnja Projekt Glina 1

Isporuka šest reducir rashladnih stanica za opskrbu postrojenja unutar tvornice ( 36/12 barg , 450 °C,  50 t/h)

Sisecam Soda Lukavac

2013. godina

Isporuka prigušivača buke za glavni sigurnosni ventil na kotlovskom postrojenju (130 barg ,540 °C, 200 t/h)

TE Tuzla

Isporuka regulacijskih ventila za napajanje kotla UKO4  te regulacijskih ventila za regulaciju temperature svježe pare pred turbinom

Natron-Hayat Maglaj

Isporuka dvije reducir rashladne stanice za vlastitu potrošnju (38/12 barg  400/280 °C 50 t/h)

Sisecam Soda Lukavac

2012. godina

Isporuka kuglastih ventila s pneumatskih pogonom na postrojenju Savski Marof

Pliva Hrvatska d.o.o

Isporuka regulacijskih ventila za napajanje  kotla na postrojenju Energana

INA rafinerija nafte Sisak

Isporuka prigušivča buke na ANFARU kotla UKO4 (60 barg, 450 °C 50t/h)

Natron-Hayat Maglaj
Scroll to Top