Novamat prodaja i proizvodnja ventola
Transparentni nivokaz TG200
200bar
 

Transparentni mjerač razine je izravni indikator razine s osvjetljenjem koji se može koristiti za generatore pare.

U otvoru za gledanje, razina vode je vidljiva na granici između razine vode i pare.

Osnovna tehnička oprema

Materijal kućišta: ugljični čelik

Opcija: lijevi ili desni model

Duljine nišana vidi tablicu

S odvodnim ventilom i čepom za ventilaciju

Rasvjetni uređaj IP67

Zaporni ventil tipa A220 i A240

Odvodni ventil tipa AV500, AV520

Scroll to Top